Pianoles

Je gaat op pianoles omdat het je leuk lijkt een muziekinstrument te kunnen bespelen. Wat zijn nu de diepere bedoelingen achter de pianolessen? Allereerst leer je natuurlijk een beetje vertrouwd te raken met het instrument. Je leert noten lezen en de basisvaardigheden met betrekking tot ritmiek en nuanceringen worden in dit stadium bijgebracht. Ook wordt het muzikale geheugen en het gehoor van de betrokkene getraind aan de hand van muzikale dictees. Al vrij snel zal het accent komen te liggen op de grootste intrinsieke waarde van de muziek: het “muziek maken”. Dit is eigenlijk het belangrijkste component van een muziekstuk. Muziek is a.h.w. een taal die je moet kunnen verstaan. Dit lukt als de speler dit “uitstraalt”. Dan komt de boodschap over en is het gespeelde ineens “muziek”. De techniek en vaardigheden staan in dienst van de muziek en niet andersom. Een emotie zal alleen over komen als de speler deze kan beleven. Het is daarom belangrijk om naast het spelen ook muziek te beluisteren.  In een vrij vroeg stadium kunnen leerlingen al een vaardigheid ontwikkelen om een grove differentiatie te maken aan de hand van constante factoren.  Hierdoor kan een leerling zich oriënteren in zijn muzikale omgeving. Je moet immers voorkomen dat iemand, zonder zich dit bewust te zijn, buiten de muzikale wereld wordt gesloten. Door te luisteren naar een muziekstuk wordt de structuur vaak duidelijk en zal het inzicht verhoogd worden. Selectief horen betekent dat bedoeld of onbedoeld delen  van muzikale elementen, b.v. melodie en ritme, er uit worden gelicht. Van belang is dat er een aantal methodische manieren van aanpak zijn die een afwisselende, motiverende en reflecterende uitwerking op de leerling zullen hebben. Wanneer een les aan de hier boven beschreven voorwaarden voldoet, zal de leerling  steeds meer plezier aan het muziek maken beleven en is de kans op succes het grootst! Ook wordt er tijdens de lessen rekening gehouden met de muziekvoorkeur van de leerling. Dit kan b.v. klassiek zijn maar ook modern. Het is belangrijk dat men iets moet doen waar men zelf achter kan staan. Bij gevorderde leerlingen wordt altijd geprobeerd om hetgeen men al kan, toe te passen en uit te breiden. Het “opnieuw beginnen” omdat bepaalde dingen “niet goed” zouden zijn wordt zo veel mogelijk vermeden.  Alle ervaringen opgedaan in het verleden zijn uitermate waardevol en dienen te worden uitgebuit. 

Centraal staat het ontwikkelen van een brede muzikale visie waarbij het plezier in het muziek maken een absolute prioriteit zal hebben.